Kilka dni czy tygodni temu wpadłem na pomysł. Postanowiłem stworzyć listę słów najbardziej potrzebnych w sytuacji awaryjnej. Takie podsta...

Lista Głodomira i Lista Swadesha, czyli dlaczego warto także samemu tworzyć własne listy słów

By | czerwca 01, 2016 Leave a Comment
Kilka dni czy tygodni temu wpadłem na pomysł.

Postanowiłem stworzyć listę słów najbardziej potrzebnych w sytuacji awaryjnej. Takie podstawy podstaw, nie Basic English, nie 1000 najczęściej występujących słów. Bardziej 100 czy 200 słów, tak by szybciej je przyswoić.

Nazwałem to sobie zestaw survivalowy słów podstawowych, w skrócie ZSSP albo roboczo listą Głodomira. Wziąłem zeszyt i wypisałem sobie w kolejności różne słowa, które uznałem za najbardziej przydatne i uniwersalne w trudnych sytuacjach.

Ideą było, aby za pomocą techniki "Głodomir jeść, Głodomir pić" móc się porozumieć w trudnej awaryjnej sytuacji, tzw. survivalowej.

Ale jak to bywa we wszechświecie, ciekawe pomysły w tej lub innej wersji już kiedyś powstały lub się pojawiły.


Wczoraj czy przedwczoraj znalazłem informację o liście Swadesha.

Lista ta stworzona została w połowie XX wieku przez Morrissa Swadesha. W zależności od wersji miała 100 lub 207 słów. Jej głównym celem było ustalanie pokrewieństwa różnych języków, więcej o tym można znaleźć w wikipedii polskiej i angielskiej:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_Swadesha
https://en.wikipedia.org/wiki/Swadesh_list

Moja lista (Lista Głodomira) częściowo pokrywa się, a częściowo różni od Listy Swadesha. To nie powinno dziwić. Na liście Swadesha jest wiele słów, które mogą występować np. u pierwotnych społeczności np. polować, pióro, róg etc.

Ja skupiłem się na bardziej współczesnych czasach.

Poniżej zamieszczam Listę Swadesha 207 słów w języku angielskim i w moim tłumaczeniu na język polski i niemiecki.

Podaję również moją Listę Głodomira w języku polskim (na dzień 1 czerwca 2016 jest to 258 słów). Zamierzam ją ciągle rozwijać i na bieżąco poszerzać, w miarę potrzeb i uznania.


Uzupełnię ją także o niektóre brakujące słowa, które są na liście Swadesha, a których zabrakło na mojej (słowa ważne wg mojego uznania - np. słowo 'pióro' za aż tak ważne nie uważam).

Następnie będę tłumaczył tę moją listę w kolejnych docelowych językach, a następnie utrwalał ją różnymi technikami.

Lista Swadesha 207 słów


EN    PL    DE
1    I    ja    ich
2    you ("ty")    ty    du, Sie
3    he    on    er
4    we    my    wir
5    you ("wy")    wy    ihr, Sie
6    they    oni    sie
7    this    to    dieser/diese/dieses
8    that    tamto    jener/jene/jenes
9    here    tu/tutaj    hier

10    there    tam    dort

11    who    kto    wer
12    what    co    was
13    where    gdzie    wo
14    when    kiedy    wann
15    how    jak    wie
16    not    nie    nicht
17    all    wszystko    alle
18    many    wiele/dużo    viele
19    some    trochę/kilka    einige

20    few    mało/niewiele    wenig

21    other    inny    andere
22    one    jeden    eins
23    two    dwa    zwei
24    three    trzy    drei
25    four    cztery    vier
26    five    pięć    fünf
27    big    duży    groß
28    long    długi    lang
29    wide    szeroki    breit, weit
30    thick    gruby    dick


31    heavy    ciężki    schwer
32    small    mały    klein
33    short    krótki    kurz
34    narrow    wąski    eng, schmal
35    thin    cienki/chudy    dünn
36    woman    kobieta    die Frau
37    man ("mężczyzna")    mężczyzna    der Mann
38    Man ("człowiek")    człowiek    der Mensch
39    child    dziecko    das Kind
40    wife    żona    die Frau, die Ehefrau


41    husband    mąż    der Mann, der Ehemann
42    mother    matka    die Mutter
43    father    ojciec    der Vater
44    animal    zwierzę    das Tier
45    fish    ryba    der Fisch
46    bird    ptak    der Vogel
47    dog    pies    der Hund
48    louse    wesz    die Laus
49    snake    wąż    die Schlange
50    worm    robak    der Wurm


51    tree    drzewo    der Baum
52    forest    las    der Wald
53    stick    kij    der Stock
54    fruit    owoc    die Frucht
55    seed    ziarno    das Korn
56    leaf    liść    das Blatt
57    root    korzeń    die Wurzel
58    bark    kora    die Rinde, die Borke
59    flower    kwiat    die Blume
60    grass    trawa    das Gras


61    rope    lina/sznur    das Seil, die Schnur
62    skin    skóra    die Haut
63    meat    mięso    das Fleisch
64    blood    krew    das Blut
65    bone    kość    der Knochen
66    fat ("tłuszcz")    tłuszcz    das Fett
67    egg    jajko    das Ei
68    horn    róg    das Horn
69    tail    ogon    der Schwanz
70    feather    pióro    die Feder


71    hair    włos    das Haar
72    head    głowa    der Kopf
73    ear    ucho    das Ohr
74    eye    oko    das Auge
75    nose    nos    die Nase
76    mouth    usta    der Mund
77    tooth    ząb    der Zahn
78    tongue    język    die Zunge
79    fingernail    paznokieć    der Nagel
80    foot    stopa    der Fuß


81    leg    noga    das Bein
82    knee    kolano    das Knie
83    hand    ręka    die Hand
84    wing    skrzydło    der Flügel
85    belly    brzuch    der Bauch
86    guts    jelita/wnętrzności    das Eingeweide
87    neck    szyja    der Hals
88    back    plecy    der Rücken
89    breast    pierś    die Brust
90    heart    serce    das Herz


91    liver    wątroba    die Leber
92    drink    pić    trinken
93    eat    jeść    essen
94    bite    gryźć    beißen
95    suck    ssać    saugen
96    spit    pluć    spucken
97    vomit    wymiotować    erbrechen
98    blow    dmuchać    blasen
99    breathe    oddychać    atmen
100    laugh    śmiać się    lachen


101    see    widzieć    sehen
102    hear    słyszeć    hören
103    know    wiedzieć    wissen, kennen
104    think    myśleć    denken
105    smell    czuć    riechen
106    fear    bać się    fürchten
107    sleep    spać    schlafen
108    live    żyć    leben
109    die    umierać    sterben
110    kill    zabijać    töten


111    fight    walczyć    kämpfen
112    hunt    polować    jagen
113    hit    uderzać    schlagen
114    cut    ciąć    schneiden
115    split    dzielić/rozłupywać    spalten
116    stab    dźgać/pchnąć nożem    stechen
117    scratch    drapać    kratzen
118    dig    kopać    graben
119    swim    pływać    schwimmen
120    fly ("latać")    latać    fliegen


121    walk    chodzić/iść    gehen
122    come    przyjść    kommen
123    lie    leżeć    liegen
124    sit    siedzieć    sitzen
125    stand    stać    stehen
126    turn    obracać się    drehen
127    fall    padać, upadać    fallen
128    give    dawać    geben
129    hold    trzymać    halten
130    squeeze    ściskać    quetschen


131    rub    trzeć    reiben
132    wash    myć/prać    waschen
133    wipe    wycierać    wischen
134    pull    ciągnąć    ziehen
135    push    pchać, naciskać    stoßen, schieben, drücken
136    throw    rzucać    werfen
137    tie    wiązać    binden
138    sew    szyć    nähen
139    count    liczyć    zählen
140    say    mówić    sagen


141    sing    śpiewać    singen
142    play    grać/bawić się    spielen
143    float    unosić się/pływać    schweben
144    flow    płynąć    fließen
145    freeze    zamarzać    frieren
146    swell    wzrastać/puchnąć/pęcznieć    schwellen
147    sun    słońce    die Sonne
148    moon    księżyc    der Mond
149    star    gwiazda    der Stern
150    water    woda    das Wasser


151    rain    deszcz    der Regen
152    river    rzeka    der Fluß
153    lake    jezioro    der See
154    sea    morze    die See
155    salt    sól    das Salz
156    stone    kamień    der Stein
157    sand    piasek    der Sand
158    dust    kurz/pył    der Staub
159    earth    ziemia    die Erde
160    cloud    chmura    die Wolke


161    fog    mgła    der Nebel
162    sky    niebo    der Himmel
163    wind    wiatr    der Wind
164    snow    śnieg    der Schnee
165    ice    lód    das Eis
166    smoke    dym    der Rauch
167    fire    ogień    das Feuer
168    ash    popiół    die Asche
169    burn    palić    brennen
170    road    droga    der Weg


171    mountain    góra    der Berg
172    red    czerwony    rot
173    green    zielony    grün
174    yellow    żółty    gelb
175    white    biały    weiß
176    black    czarny    schwarz
177    night    noc    die Nacht
178    day    dzień    der Tag
179    year    rok    das Jahr
180    warm    ciepły    warm


181    cold    zimny    kalt
182    full    pełny    voll
183    new    nowy    neu
184    old    stary    alt
185    good    dobry    gut
186    bad    zły    schlecht
187    rotten    zgniły/zepsuty    verfault
188    dirty    brudny    schmutzig
189    straight    prosty    gerade, einfach
190    round    okrągły    rund


191    sharp    ostry    scharf
192    dull    tępy    stumpf
193    smooth    gładki    glatt
194    wet    mokry    nass, feucht
195    dry    suchy    trocken
196    correct    poprawny    richtig, korrekt
197    near    bliski    nah
198    far    daleki    weit, fern
199    right    prawo/prawy    rechts, die Rechte
200    left    lewo/lewy    links, die Linke


201    at    przy, w, na    bei, an
202    in    w    in
203    with    z    mit
204    and    i    und
205    if    jeżeli, jeśli    wenn, falls
206    because    ponieważ, bo    weil, denn
207    name    imię/nazwa    der Name    Zestaw Survivalowy Słów Podstawowych   
    Lista Głodomira, wersja 1.0, 258 słów
1    tak   
2    nie   
3    dzień dobry   
4    do widzenia   
5    kto?   
6    co?   
7    gdzie?   
8    kiedy?   
9    jak?   
10    dlaczego?   


11    dziękuję   
12    proszę   
13    przepraszam   
14    woda   
15    jedzenie   
16    schronienie   
17    pić   
18    jeść   
19    spać   
20    niebezpieczeństwo   


21    pomoc   
22    uwaga!   
23    wypadek   
24    iść   
25    biec   
26    jechać   
27    lecieć   
28    pływać   
29    mieć   
30    chcieć   


31    potrzebować   
32    móc/mieć możliwość   
33    wiedzieć   
34    rozumieć   
35    widzieć   
36    słyszeć   
37    czuć (zapach)   
38    szukać   
39    znaleźć   
40    rower   


41    motor   
42    samochód   
43    samolot   
44    łódź   
45    statek   
46    autobus   
47    pociąg   
48    sekunda   
49    minuta   
50    godzina   


51    dzień   
52    noc   
53    rano/ranek   
54    wieczór   
55    wczoraj   
56    dzisiaj   
57    jutro   
58    czas   
59    rok   
60    miesiąc   


61    tydzień   
62    poniedziałek   
63    wtorek   
64    środa   
65    czwartek   
66    piątek   
67    sobota   
68    niedziela   
69    styczeń   
70    luty   


71    marzec   
72    kwiecień   
73    maj   
74    czerwiec   
75    lipiec   
76    sierpień   
77    wrzesień   
78    październik   
79    listopad   
80    grudzień   


81    wiosna   
82    lato   
83    jesień   
84    zima   
85    roślina   
86    zwierzę   
87    zdrowie   
88    choroba   
89    biały   
90    czarny   


91    zielony   
92    czerwony   
93    żółty   
94    niebieski   
95    brązowy   
96    szary   
97    tu/tutaj   
98    tam   
99    blisko   
100    daleko   


101    wymiary   
102    długość   
103    szerokość   
104    wysokość   
105    głębokość   
106    odległość   
107    szybkość   
108    szpital   
109    hotel   
110    dworzec   


111    lotnisko   
112    stacja benzynowa   
113    parking   
114    przystanek autobusowy   
115    bank   
116    kasa   
117    pieniądze   
118    bilet   
119    telefon   
120    niski   


121    wysoki   
122    wąski   
123    szeroki   
124    chudy   
125    gruby   
126    cichy   
127    głośny   
128    zepsuty   
129    sprawny   
130    mężczyzna   


131    kobieta   
132    chłopak   
133    dziewczyna   
134    dziecko   
135    pogoda   
136    słońce   
137    księżyc   
138    wiatr   
139    deszcz   
140    śnieg   


141    niebo   
142    chmura   
143    ciepło   
144    zimno   
145    ciepły   
146    zimny   
147    dużo   
148    mało   
149    trochę   
150    kilka   


151    siedzieć   
152    leżeć   
153    stać   
154    zaczynać   
155    kończyć   
156    lekki   
157    ciężki   
158    jasny   
159    ciemny   
160    światło   


161    ciemność   
162    pisać   
163    czytać   
164    pracować   
165    odpoczywać   
166    sprzedawać   
167    kupować   
168    robić (tworzyć)   
169    robić (działać)   
170    dobry   


171    zły   
172    ja   
173    ty   
174    on   
175    ona   
176    ono   
177    my   
178    wy   
179    oni   
180    jeden   


181    dwa   
182    trzy   
183    cztery   
184    pięć   
185    sześć   
186    siedem   
187    osiem   
188    dziewięć   
189    dziesięć   
190    jedenaście   


191    dwanaście   
192    trzynaście   
193    czternaście   
194    piętnaście   
195    szesnaście   
196    siedemnaście   
197    osiemnaście   
198    dziewiętnaście   
199    dwadzieścia   
200    trzydzieści   


201    czterdzieści   
202    pięćdziesiąt   
203    sześćdziesiąt   
204    siedemdziesiąt   
205    osiemdziesiąt   
206    dziewięćdziesiąt   
207    sto   
208    dwieście   
209    trzysta   
210    czterysta   


211    pięćset   
212    sześćset   
213    siedemset   
214    osiemset   
215    dziewięćset   
216    tysiąć   
217    milion   
218    miliard   
219    i   
220    lub   


221    jeśli   
222    ponieważ   
223    z   
224    przed   
225    za   
226    między/pomiędzy   
227    na   
228    nad   
229    pod   
230    u góry   


231    na dole   
232    w górę   
233    w dół   
234    zamiast   
235    przód   
236    tył   
237    bok   
238    z przodu   
239    z tyłu   
240    z boku   


241    do przodu   
242    do tyłu   
243    w bok   
244    w środku   
245    na zewnątrz   
246    lewy   
247    prawy   
248    w lewo   
249    w prawo   
250    ulica   


251    chodnik   
252    miasto   
253    wieś   
254    rzeka   
255    most   
256    jezioro   
257    morze   
258    ocean   
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: