Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłuma...

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 6: Qualities Opposite

By | maja 20, 2016 Leave a Comment
Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłumaczenia.

Można wykorzystać je do przepisywania lub w inny sposób do nauki.
 
Zestaw podstawowy BASIC - Część 6: Qualities Opposite (50 słów)
 
Qualities Opposite: ENGLISH - polski - deutsch

1 AWAKE obudzony, przebudzony geweckt?
2 BAD zły schlecht
3 BENT zgięty, wygięty gebogen
4 BITTER gorzki bitter
5 BLUE niebieski blau
6 CERTAIN pewny sicher
7 COLD zimny kalt
8 COMPLETE cały, zupełny, kompletny ganz, komplett
9 CRUEL okrutny grausam
10 DARK ciemny dunkel


11 DEAD zmarły, nieżywy, martwy tot
12 DEAR drogi lieb
13 DELICATE delikatny delikat
14 DIFFERENT różny verschieden
15 DIRTY brudny schmutzig
16 DRY suchy trocken
17 FALSE fałszywy falsch
18 FEEBLE słaby, kiepski schwach, schlecht
19 FEMALE żeński weiblich
20 FOOLISH głupi dumm
 

21 FUTURE przyszły künftig
22 GREEN zielony grün
23 ILL chory, szkodliwy krank, schädlich
24 LAST ostatni letzte
25 LATE późny, spóźniony spät
26 LEFT pozostawiony
27 LOOSE luźny lose
28 LOUD głośny laut
29 LOW niski niedrig
30 MIXED mieszany gemischt
 

31 NARROW wąski schmal, eng
32 OLD stary alt
33 OPPOSITE przeciwny, przeciwległy entgegengesetzt
34 PUBLIC publiczny, państwowy staatlich
35 ROUGH szorstki, nierówny rauh
36 SAD smutny traurig
37 SAFE bezpieczny sicher
38 SECRET tajny, tajemny geheim
39 SHORT krótki, niski kurz, niedrig
40 SHUT zamknięty geschlossen
 

41 SIMPLE prosty gerade, einfach
42 SLOW wolny langsam
43 SMALL mały klein
44 SOFT miękki, łagodny weich
45 SOLID lity, solidny solid
46 SPECIAL specjalny, szczególny besonder, speziell
47 STRANGE obcy, dziwny fremd
48 THIN cienki, chudy fein, dünn
49 WHITE biały weiß
50 WRONG zły, błędny schlecht, irrig


Pozostałe tłumaczenia znajdziecie pod tymi linkami:

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 1: Basic Verbs 
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 2: Operations
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 3: Things General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 4: Pictured
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 5: Qualities General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 7: International 


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: