Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłuma...

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 7: International

By | maja 20, 2016 Leave a Comment
Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mają czasu samodzielnie tłumaczyć słów z zestawu Basic English z wikipedii, udostępniam moje tłumaczenia.
 
Można wykorzystać je do przepisywania lub w inny sposób do nauki.

Zestaw podstawowy BASIC - Część 7: International (194 słowa)
 
International: english - polski - deutsch


(skróty: (r) - der, (e) - die, (s) - das)

1 international międzynarodowy international
2 alcohol alkohol (r) Alkohol
3 algebra algebra (e) Algebra
4 aluminium/aluminum aluminium, glin (s) Aluminium
5 ammonia amoniak (s) Ammoniak
6 anaesthetic/anesthetic środek znieczulający (s) Anästhetikum
7 April kwiecień (r) April
8 arithmetic arytmetyka (e) Arithmetik
9 asbestos azbest (r) Asbest
10 August sierpień (r) August


11 automobile samochód (r) Kraftwagen
12 ballet balet (s) Ballett
13 bank bank (e) Bank
14 bar bar (e) Bar
15 beef wołowina (s) Rindfleisch
16 beer piwo (s) Bier
17 biology biologia (e) Biologie
18 bomb bomba (e) Bombe
19 cafe kawiarnia (s) Café
20 calendar kalendarz (r) Kalender
 

21 centi- centy-, setna zenti-
22 champagne szampan (r) Champagner
23 chauffeur szofer (r) Chauffeur
24 chemist chemik, aptekarz (r) Chemiker
25 chemistry chemia (e) Chemie
26 check czek, rachunek (r) Scheck
27 chocolate czekolada (e) Schokolade
28 cigarette papieros (e) Zigarette
29 circus cyrk (r) Zirkus
30 citron cytrus ? (e) Zitrone (cytryna)
 

31 club klub (r) Klub
32 coffee kawa (r) Kaffee
33 cocktail koktajl (r) Cocktail
34 cognac koniak (r) Kognak
35 college koledż
36 colony kolonia (e) Kolonie
37 dance taniec (r) Tanz
38 December grudzień (r) Dezember
39 degree stopień (r) Grad
40 dynamite dynamit (s) Dynamit
 

41 eight osiem acht
42 electricity elektryczność (e) Elektrizität
43 eleven jedenaście elf
44 embassy ambasada (e) Botschaft
45 empire imperium
46 encyclopedia encyklopedia (e) Enzyklopädie
47 engineer inżynier (s) Ingenieur
48 February luty (r) Februar
49 fifteen piętnaście fünfzehn
50 fifth piąty fünfte
 

51 fifty pięćdziesiąt fünfzig
52 five pięć fünf
53 four cztery vier
54 fourteen czternaście vierzehn
55 fourth czwarty vierte
56 forty czterdzieści vierzig
57 Friday piątek (r) Freitag
58 gas gaz (s) Gas
59 geography geografia (e) Geographie
60 geology geologia (e) Geologie
 

61 geometry geometria (e) Geometrie
62 gram gram (s) Gramm
63 glycerin gliceryna (s) Glyzerin
64 half połowa (e) Hälfte
65 hotel hotel (s) Hotel
66 hundred sto hundert
67 hyena hiena (e) Hyäne
68 hygiene higiena (e) Hygiene
69 hysteria histeria (e) Hysterie
70 imperial imperialny
 

71 influenza grypa (e) Grippe
72 international międzynarodowy international
73 January styczeń (r) Januar
74 jazz jazz (r) Jazz
75 July lipiec (r) Juli
76 June czerwiec (r) Juni
77 kilo- kilo
78 king król (r) König
79 latitude szerokość geograficzna
80 lava lawa (e) Lava
 

81 litre/liter litr (r) Liter
82 liqueur likier (r) Likör
83 longitude długość geograficzna
84 macaroni makaron rurki (e) Nudeln
85 madam proszę pani (e) Dame
86 magnetic magnetyczny magnetisch
87 malaria malaria (e) Malaria
88 March marzec (r) Marz
89 mathematics matematyka (e) Mathematik
90 May maj (r) Mai
 

91 metre/meter metr (s) Meter
92 micro- mikro-
93 microscope mikroskop (s) Mikroskop
94 milli- mili
95 million milion (e) Million
96 minute minuta (e) Minute
97 Monday poniedziałek (r) Montag
98 museum muzeum (s) Museum
99 neutron neutron
100 nickel nikiel (s) Nickel
 

101 nicotine nikotyna (s) Nikotin
102 nine dziewięć neun
103 November listopad (r) November
104 October październik (r) Oktober
105 olive oliwka (e) Olive
106 once jeden raz ein
107 omelet omlet (e) Omelette
108 one jeden ein
109 opera opera (e) Oper
110 opium opium (s) Opium
 

111 orchestra orkiestra (s) Orchester
112 organism organizm (r) Organismus
113 pyjamas/pajamas piżama (r) Schlafanzug
114 paraffin parafina, nafta (s) Paraffin
115 paradise raj (s) Paradies
116 park park, parkować (r) Park
117 passport paszport (r) Paß
118 patent patent (s) Patent
119 penguin pingwin (r) Pinguin
120 petroleum ropa naftowa (s) Erdöl
 

121 phonograph gramofon (r) Plattenspieler
122 physics fizyka (e) Physik
123 physiology fizjologia (e) Physiologie
124 piano pianino (s) Pianino
125 platinum platyna (s) Platin
126 police policja (e) Polizei
127 post poczta (e) Post
128 president prezydent (r) Präsident
129 prince książe (r) Prinz
130 princess księżniczka (e) Prinzessin
 

131 program program (s) Programm
132 propaganda propaganda (e) Propaganda
133 psychology psychologia (e) Psychologie
134 pyramid piramida, ostrosłup (e) Pyramide
135 quarter ćwierć, kwartał (s) Quartal
136 queen królowa (e) Königin
137 quiz quiz (s) Quiz
138 radio radio (s) Radio
139 radium rad (s) Radium
140 referendum referendum (s) Referendum
 

141 restaurant restauracja (e) Restauration, (s) Restaurant
142 rheumatism reumatyzm (r) Rheumatismus
143 royal królewski Königs-
144 rum rum (r) Rum
145 salad sałatka (r) Salat
146 sardine sardynka (e) Sardine
147 Saturday sobota (r) Samstag
148 second sekunda, drugi (e) Sekunde, zweite(r)
149 September wrzesień (r) Semptember
150 seven siedem sieben
 

151 sir Pan, proszę Pana (r) Herr
152 six sześć sechs
153 sixteen szesnaście sechzehn
154 sport sport (r) Sport
155 Sunday niedziela (r) Sonntag
156 sex seks, płeć (r) Sex
157 taxi taxi (s) Taxi
158 tea herbata (r) Tee
159 telegram telegram (s) Telegramm
160 telephone telefon (s) Telefon
 

161 ten dziesięć zehn
162 terrace taras (e) Terrasse
163 theatre teatr (s) Theater
164 thermometer termometr (s) Thermometer
165 third trzeci dritte(r)
166 thirteen trzynaście dreizehn
167 thirty trzydzieści dreißig
168 thousand tysiąc tausend
169 three trzy drei
170 Thursday czwartek (r) Donnerstag
 

171 toast grzanka, toast (r) Toast
172 tobacco tytoń (r) Tabak
173 torpedo torpeda (r) Torpedo
174 Tuesday wtorek (r) Dienstag
175 turbine turbina (e) Turbine
176 twenty-one dwadzieścia jeden ein und zwanzig
177 twelve dwanaście zwölf
178 twenty dwadzieścia zwanzig
179 twice dwa razy, dwukrotnie zweimal
180 two dwa zwei
 

181 university uniwersytet (e) Universität
182 universal uniwersalny, powszechny universal
183 vanilla wanilia (e) Vanille
184 violin skrzypce (e) Violine, (e) Geige
185 visa wiza (s) Visum
186 vitamin witamina (s) Vitamin
187 vodka wódka (r) Schnaps
188 volt wolt (s) Volt
189 Wednesday środa (r) Mittwoch
190 whisky whisky Whisky (?)
 

191 you ty du
192 zebra zebra (s) Zebra
193 zinc cynk (s) Zink
194 zoology zoologia (e) Zoologie 


Pozostałe tłumaczenia znajdziecie pod tymi linkami:

Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 1: Basic Verbs 
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 2: Operations
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 3: Things General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 4: Pictured
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 5: Qualities General
Zestaw podstawowy BASIC - EN PL DE - część 6: Qualities Opposite
 


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: