Jeżeli ktoś do tej pory błędnie odczytywał znaczenie starego chińskiego przysłowia brzmiącego "co ma piernik do wiatraka", w tym w...

Co ma piernik do wiatraka, czyli metoda kolejnych skojarzeń w nauce i utrwalaniu słów w języku obcym

By | maja 27, 2016 Leave a Comment
Jeżeli ktoś do tej pory błędnie odczytywał znaczenie starego chińskiego przysłowia brzmiącego "co ma piernik do wiatraka", w tym wpisie wyprowadzę taką osobę z błędu.

Potoczne znaczenie przysłowia jest takie, że łącząc jakieś fakty, jeden z drugim nie ma nic wspólnego.

 

W rzeczywistości, piernik z wiatrakiem lub wiatrak z piernikiem łączą się ze sobą całkiem blisko.

Udowadniam to, tworząc ciąg skojarzeń na przykład taki:
wiatrak -> ziarno -> mielić/mleć -> mąka -> piec (czasownik) / piec (rzeczownik) -> piernik

Można wykorzystać taką metodą swobodnych skojarzeń do tworzenia własnych zestawów słów występujących w kontekście.

Następnie można je przetłumaczyć w docelowym języku.

I tak na przykład w języku angielskim najpierw tworzę sobie krótkie listy skojarzeń do danego słowa:

WIATRAK:
wiatrak -> ziarno -> mielić/mleć -> mąka -> piec (czasownik) / piec (rzeczownik) -> piernik
windmill -> grain/seed -> to grind -> flour -> to bake (v) / stove/oven (n) -> gingerbread

wiatrak -> wiatr -> wiać -> pogoda -> chmura -> deszcz -> woda -> kropla -> łza
windmill -> wind -> blow -> weather -> cloud -> rain -> water -> drop -> tear

wiatrak -> skrzydło (w znaczeniu: łopata) -> obrót -> obracać się -> drewno -> drzewo
windmill -> blade -> revolution -> to rotate -> wood -> tree

Potem mogę wybrać jakieś słowo/słowa z powyższych skojarzeń i tworzyć kolejne:

WODA:
woda -> źródło -> strumień -> rzeka -> jezioro -> morze -> ocean -> lodowiec -> lód -> kra -> pływać (w znaczeniu: unosić się na wodzie)
water -> spring -> stream -> river -> lake -> see -> ocean -> glacier -> ice -> ice float -> to float

POGODA:
pogoda -> zimno -> ciepło -> temperatura -> upał -> słońce -> niebo -> niebieski -> promień -> kosmos
weather -> cold -> warmth -> temperature -> heat -> sun -> sky -> blue -> ray -> cosmos

Można sobie też tworzyć skojarzenia zapisywane bezpośrednio w języku, którego się uczymy, ćwicząc posiadany zasób słów.

Do zapisu nadaje się kartka i ołówek/długopis, prosty notatnik w komputerze lub też program do map myśli, np. Freeplane lub inny (także w telefonie).

W kolejnych etapach można stworzyć sobie bazy takich skojarzeń w równoległych językach, np.:

WIATRAK:
[PL] wiatrak -> ziarno -> mielić/mleć -> mąka -> piec (czasownik) / piec (rzeczownik) -> piernik
[EN] windmill -> grain/seed -> to grind -> flour -> bake (v) / stove/oven (n) -> gingerbread
[DE] die Windmühle -> das Korn -> mahlen -> das Mehl -> backen / der Ofen -> der Pfefferkuchen

Własne skojarzenia są (tak myślę) (trochę) lepsze niż gotowe listy ze słowników tematycznych. Ponieważ takie skojarzenia już gdzieś w naszej głowie są, albo właśnie je stworzyliśmy. Słowa występują w kontekście, wynikając jedne z drugich i kolejnych.

Słowa z list można wykorzystać do tworzenia prostych zdań, aby jeszcze bardziej utrwalić i ćwiczyć ich znajomość.

Metoda jest prosta i można ją stosować nawet mając krótką chwilę do zagospodarowania rzędu minut i sekund.
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: