Nie mam w tej chwili możliwości zrobienia filmu z komentarzem i wrzucenia go na YouTube. Tak więc słowo pisane i obraz będą  musiały wystarc...

Jak korzystać z mapy myśli i programu Freeplane do nauki, powtarzania i utrwalania słów w języku obcym?

By | lutego 25, 2016 Leave a Comment
Nie mam w tej chwili możliwości zrobienia filmu z komentarzem i wrzucenia go na YouTube. Tak więc słowo pisane i obraz będą musiały wystarczyć.

Opiszę na przykładzie, w jaki sposób wykorzystać program do map myśli Freeplane i gotowe mapy do powtórek i utrwalania słownictwa.

Krok 1.


Rysunek 1.

Otwieram wybraną mapę myśli. W tym przykładzie jest to plik o nazwie "PL-DE-650-nauka-v1.mm", lista słów z
zestawu A, 
posegregowana tematycznie.

Słowa są już przetłumaczone na język niemiecki. Tłumaczenia słów są na razie ukryte i nie widać ich.

Zacznę powtarzać słownictwo z kategorii ZWIERZĘ. Najpierw edytuję węzeł mapy (węzeł to pojedynczy element, w tym przypadku opisany jako ZWIERZĘ). Zmieniam mu kolor oraz wpisuję 1x - to znaczy, że jest to moja pierwsza powtórka tej kategorii.

Klikając myszką na węźle mapy o nazwie ZWIERZĘ lub naciskając spację, gdy węzeł jest już zaznaczony, rozwijam kolejne elementy należące do kategorii ZWIERZĘ (razem 10 słów).

Pozostałe kategorie tematyczne i słownictwo, jak widać na rysunku, są zwinięte i nie będą zajmować niepotrzebnie miejsca na ekranie.

Krok 2.

Rysunek 2.

Obok każdego słowa tworzę nowy węzeł i wpisuję niemieckie tłumaczenie polskiego słowa, takie, które wydaje mi się poprawne.

Jeśli nie pamiętam lub nie znam tłumaczenia, wpisuję "nie wiem".

Jeśli wydaje mi się, że wiem, ale nie jestem pewny poprawności, wpisuję tak czy inaczej. Później to ewentualnie skoryguję.

Krok 3.

Rysunek 3.

Kiedy już wpisałem takie tłumaczenia, jakie wydawały mi się słuszne, odkrywam prawidłowe, wcześniej przetłumaczone poprawnie słownictwo.

Domyślnie program Freeplane wykorzystuje tutaj skrót ALT+F2 (funkcja nazywa się "Ukryj detale").

Ja dla uproszczenia zmieniłem ten skrót na CTRL+H. Dla mnie wygodniej. Można ukrywać i odkrywać detale, czyli opisy pod węzłem. W tym przypadku tłumaczenia słów.

Krok 4.

Rysunek 4.

Porównuję teraz moje tłumaczenia z pamięci z prawidłowym tłumaczeniem słów.

Jeżeli tłumaczenie z pamięci wpisałem poprawnie, zmieniam kolor węzła z danym słowem na zielony. To informacja na przyszłość, że dobrze pamiętałem słowo.

Jeżeli nie pamiętałem znaczenia słowa lub przetłumaczyłem z pamięci błędnie, zmieniam kolor węzła z danym słowem na czerwony. Jednocześnie opisuję, jakiego rodzaju błąd popełniłem. To informacja na przyszłość, że nad tym słowem należy jeszcze popracować.

Krok 5.

Rysunek 5.

Po ocenie i zaznaczeniu poszczególnych słów, zwijam węzły oraz ukrywam tłumaczenia pod słowami.

Pozostają tylko słowa w języku polskim oznaczone kolorami. 

Zielony informuje, że słowo pamiętałem poprawnie

Czerwony informuje, że dane słowo przy kolejnej powtórce należy przetłumaczyć jeszcze raz.

W węźle ZWIERZĘ umieszczam informację:

  • x1 - zestaw był powtarzany jeden raz
  • Powtórka #2: 25/2/16/CZ/2000 - kolejna planowana powtórka nr 2 tego zestawu w terminie 25 lutego 2016, w czwartek, o godzinie 20:00.

To oczywiście czas szacunkowy. Ale warto ustalić sobie kolejny termin, np. zgodny z wybranym harmonogramem kolejnych powtórek. Lub po prostu termin, w którym decydujemy się na powtarzanie.

Jeden z przykładowych harmonogramów to np. powtórki po:

  • 1 godzinie
  • 1 dniu
  • 3 dniach
  • 7 dniach
  • 14 dniach
  • 1 miesiącu

Można sobie stworzyć swój własny harmonogram, który najlepiej będzie się sprawdzał i odpowiadał danej osobie.

Częstotliwość powtórek zależy też od tego, jak szybko chcemy opanować dane słownictwo. Ja preferuję krótsze okresy, dłuższe odstępy mogą działać demotywująco.

A im szybciej się czegoś nauczymy, tym szybciej będziemy to umieli (masło maślane? :) )

Mapy myśli to nie tylko narzędzie do nauki słownictwa. Można także wykorzystywać je do nauki zwrotów, fraz, zdań w języku obcym. A także jako narzędzie do gromadzenia i zarządzania wiedzą i informacją (w szerokim znaczeniu tego słowa).

W zasadzie ograniczeniem jest tylko poziom kreatywności i wyobraźni użytkownika.

Życzę więc nieskończonej wyobraźni i niekończącej się kreatywności w tym temacie.

Uczcie się z przyjemnością,
Głodomir


PS. Uczestniczę w programie partnerskim produktów do nauki języków. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejną metodą na naukę, informacje znajdziecie na stronie poniżej.

02092014_F GA_testimonial_brand_728x90_20140414 Image Banner 728 x 90
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: