Skojarzenia do słowa PTAK występujące w zestawie A czyli 628 podstawowych słów. Wraz z tłumaczeniem na angielski . Razem 11 słów. kl...

Język angielski - skojarzenia do PTAK [2] - zestaw A

By | lutego 14, 2016 Leave a Comment
Skojarzenia do słowa PTAK występujące w zestawie A czyli 628 podstawowych słów. Wraz z tłumaczeniem na angielski.

Razem 11 słów.

Skojarzenia do słowa PTAK z tłumaczeniem na język angielski
klikasz - powiększasz

link do obrazka na Facebooku - lepsza jakość

POLSKI => ENGLISH:
ptak - bird
jeść - eat
ziarno - seed
pić - drink
woda - water
latać - fly
wysoki - high
niski - low
szybki - fast
wolny - slow
skrzydło - wing


Proste zdania i historyjki z wykorzystaniem skojarzeń:


l. poj.: ptak - bird
l. mn.: ptaki - birds


Ja i mój ptak.
I and my bird.


Ja i moje ptaki.
I and my birds.


l.poj.: ziarno - seed
l.mn.: ziarna - seeds


Odmiana czasownika jeść:
Ja jem. - I eat.
Ty jesz. - You eat.
On/ona/ono je. - He/she/it eats.
My jemy. - We eat.
Wy jecie. - You eat.
Oni/one jedzą. - They eat.


Mój ptak je ziarna. (jako swoje główne pożywienie)
My bird eats seeds.


teraz - now


Ptak je ziarno teraz. (w tej chwili rzuciłem mu jedną sztukę na próbę)
Bird is eating seed now.


Ja i mój ptak jemy razem. (wspólne posiłki łączą, codziennie jadamy wspólnie)
I and my bird eat together.


Ja jem mojego ptaka. (najlepszy rosół jest z koguta?)
I am eating my bird.


Mój ptak je mnie. ("Rozdziobią nas kruki i wrony")
My bird is eating me.

Ptak pije wodę. (zazwyczaj)
Bird drinks water.


latać - fly => flies (w 3 osobie)

Ptak lata wysoko i szybko.
Bird flies high and fast.


tylko - only
jeden - one


mieć - have => has (w 3 osobie)


Ptak ma tylko jedno skrzydło.
Bird has only one wing.


Ptak leci teraz wolno i nisko.
Bird is flying slow and low now.

Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: